Peter Hesk

Jeg arbejder i tegl, træ, ler, gips, flamingo—men overvejende i bronze.

Rytme, harmoni og bevægelse går igen i en lang række af mine mere figurative danseabstraktioner.

Desuden er jeg optaget af Porten som overgang fra et sted til et nyt – at turde/gøre sig fortjent til at passere igennem.

Se yderligere på: http://www.peterhesk.dk